Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija – Shejkh Salih el-Feuzan

Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija -Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan- [print-me target=”#content”] Pyetja: Disa kalendare dhe disa sahata përmbajnë lajmërime për kompanitë që i kanë prodhuar. A konsiderohet futja e tyre në xhami si reklamë (për këto kompani)? Përgjigje: Nuk lejohet futja e reklamit që ka lidhje me dunja… read more →