Ka falur Teravinë me imamin e parë pastaj është larguar, a e merr ai shpërblimin sikur është falur gjithë natën? – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

Ka falur Teravinë me imamin e parë pastaj është larguar, a e merr ai shpërblimin sikur është falur gjithë natën? -Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin-  [print-me target=”#content”] Pyetja: Ai që fal me imamin e parë Namazin e Teravisë pastaj largohet dhe thotë: mua më konsiderohet (shpërblimi) sikur jam falur (gjithë)… read more →