Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit? – Shejkh Salih el-Feuzan

 Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit? -Shejkh Salih el-Feuzan- [print-me target=”#content”] Shejkh Feuzan:  Kjo është e drejtë dhe kompetencë e dijetarëve,  e dijetarëve me mprehtësi, të cilët e dinë se kush e meriton të emërtohet me kufër, fisk (mëkat) dhe bidat. Kjo çështje është në… read more →