Cilësitë që duhet të ketë ai që bën davet – Shejkh Muhammed Bazmul

Cilësitë që duhet të ketë ai që bën davet1 -Shejkh Muhammed ibn ‘Umer Bazmul- [print-me target=”#content”] Zbukurimi i vetvetes kur thërret (për tek Allahu) me cilësi që janë përshkruar në Kur’an, në Hadithet Profetike dhe në Transmetimet e Selefëve. Në vijim janë disa nga këta argumente: Allahu Subhanahu ue Te’ala… read more →