Recitimi i Sures el-Fatihah për të vdekurit – Komisioni i Përhershëm

Recitimi i Sures el-Fatihah për të vdekurit -Komisioni i Përhershëm (i dijetarëve në Arabinë Saudite)-  [print-me target=”#content”] Pyetje: A lejohet të recitosh (suren) el-Fatihah, apo ndonjë pjesë tjetër të Kur’anit për të vdekurin gjatë vizitës në varrin e tij? Dhe a i bën dobi (të vdekurit) kjo gjë (recitimi i… read more →