“Vërtet, Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij.” – Shejkh Muhammed Nasirud-din el-Albani

“Vërtet, Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij” -Shejkh Muhammed Nasirud-din el-Albani- [print-me target=”#content”]  Pyetësi: Kam një pyetje në lidhje me një hadith që transmetohet se Resuli –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem- ka thënë: “Vërtet, Allahu e krijoi njeriun në imazhin e të Gjithëmëshirshmit (er-Rrahman).” Shejkh Albani: (Këtë hadith që… read more →