Nëse flasin injorantët në fitne, fitnet shtohen! – Shejkh Salih el-Feuzan

Nëse flasin injorantët në fitne, fitnet shtohen!

-Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan-

[print-me target=”#content”]

bismillah

All-llahu ju dhëntë mirësi.( Një pyetës) thotë:

Si të bëjmë dallimin midis heshtjes së qortuar në fitne dhe mos ndërhyrjes së lavdëruar në to?

Përgjigjet Shejkh Salih el-Feuzan:

Në lidhje me fitnet flasin vetëm dijetarët, jo çdokush flet në fitne.

Nëse flasin injorantat në fitne, fitnet shtohen, ndërsa nëse flasin dijetarët në lidhje me fitnet dhe i sqarojnë ato, atëherë ato shuhen- me lejen e All-lahut-.

Në lidhje me fitnet nuk flet çdokush!! Por flasin dijetarët, ata të cilët e njohin të vërtetën prej të pavërtetës dhe dinë si të flasin.

Nuk futet çdokush në fitne e të flasë, të japë fetwa, të thojë…!! Po.

Shikoni Videon

Përshtati: Astrit Hoxha
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=117629