Mes’ele në lidhje me guslin për ditën e Xhuma – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

Mes’ele në lidhje me guslin për ditën e Xhuma

 -Shejkh Abdul’Aziz ibn Abdullah ibn Baaz-

[print-me target=”#content”]

bismillah

Pyetje: A lejohet nëse marr gusël ditën e Xhuma në orën 3 të sabahut? Dhe a jam prej atyre që kam shkuar herët dhe e merr shpërblimin e plotë?

Përgjigje: Ai që merr gusël ditën e Xhuma dhe shkon herët për në xhami, shpresohet për atë që të marrë prej shpërblimit të madh, të cilin e ka thënë Pejgamberi –sal-lAll—llahu alejhi we sel-lem-.

Më mirë është që gusli të merret atëherë kur ai dëshiron që të niset (shkojë) për në xhami.
Ndërsa nëse gusli merret para daljes së agimit (fexhrit) atëherë nuk arrihet sunneti.

 

–          Nga pyetjet që i janë drejtuar shkëlqësisë se tij nga revista el-Muslimun dhe u është përgjigjur atyre me datë 5/6/1419 H.
–          Mexhmu’ Fetawa ue Mekaalat, vëll: 30.

Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/4689
Përktheu: Astrit Hoxha