Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit? – Shejkh Salih el-Feuzan

 Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit?

-Shejkh Salih el-Feuzan-

[print-me target=”#content”]

bismillah

Shejkh Feuzan:

 Kjo është e drejtë dhe kompetencë e dijetarëve,  e dijetarëve me mprehtësi,

të cilët e dinë se kush e meriton të emërtohet me kufër, fisk (mëkat) dhe bidat.

Kjo çështje është në kompetencën e dijetarëve.

 Shikoni Videon

Burimi: http://afatwa.com/who-has-the-right-to-make-tabdi-takfir-and-tafsiq-sh-al-fawzan/

Përktheu: Astrit Hoxha

.