Kur nje vend (shtet) konsiderohet vend islam dhe kur vend kufri? – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

Kur nje vend (shtet) konsiderohet vend islam dhe kur vend kufri? -Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdil-lah ibn Baaz- [print-me target=”#content”] Pyetje: Në lidhje me shtetet islame; në shumicën e tyre gjinden praktikime të shirkut, dhe ka ndërtesa (teqe) ku ndodhen varre të njerëzve të mirë, kështu që çështja në këtë temë… read more →