“Rregulli i Artë” i Ikhwanul-Musliminëve – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

“Rregulli i Artë” i Ikhwanul-Musliminëve -Shejkh Muhammed ibën Saalih el-‘Uthejmin-  [print-me target=”#content”] Pyetja: I nderuar Shejkh! Siç dihet që shi’at dhe murxhi’at, të gjithë këta kanë një ndryshim të madh prej Ehli Sunnetit dhe Xhematit. Ekziston një rregull që disa dijetarë e quajnë atë: “Rregulli i artë”, (që është) të ndihmojmë… read more →