Mes’ele në lidhje me guslin për ditën e Xhuma – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

Mes’ele në lidhje me guslin për ditën e Xhuma  -Shejkh Abdul’Aziz ibn Abdullah ibn Baaz- [print-me target=”#content”] Pyetje: A lejohet nëse marr gusël ditën e Xhuma në orën 3 të sabahut? Dhe a jam prej atyre që kam shkuar herët dhe e merr shpërblimin e plotë? Përgjigje: Ai që merr… read more →