Gjykimi i martesës së një gruaje me një hizbij i cili i është bashkuar partive të humbura bashkohore – Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij

Gjykimi i martesës së një gruaje me një hizbij i cili i është bashkuar partive të humbura bashkohore -Shejkh ‘Ubejd ibn ‘Abdil-lah el-Xhabirij-  [print-me target=”#content”]   Pyetja: All-llahu ju dhëntë mirësi: një pyetje e katërt nga Palestina, pyetësi thotë: Cili është gjykimi i martesës me një burrë i cili është… read more →