Jap mësim librat e Teuhidit por nuk kam tezkije – Shejkh Ahmed en-Nexhmi

Jap mësim librat e Teuhidit por nuk kam tezkije

-Shejkh Ahmed ibën Jahja en-Nexhmi-

 [print-me target=”#content”]

bismillah

Pyetësi: Vërtetë, ankohem tek Allahu për vështirësinë e kërkimit të dijes në situatën tonë këtu në Francë dhe kjo është si shkak së mungesës të dijetarëve.

Si pasojë, unë bazohem (për mësimdhënie) në librat e Teuhidit të Shejkh Muhammed ibn ‘Abdul-Wahhab dhe librin Shpjegimi i el-Mum’ti nga Shejkh Ibn el-‘Uthejmin dhe të tjerë si ata si Ibn Baz, el-Albani, -Allahu i mëshiroftë të gjithë-, dhe Salih el-Feuzan dhe ‘Abdul-‘Aziz Aali Shejkh, -Allahu i ruajtë-. Në çështjet e mospajtimeve dhe çështjet vendimtare, i kthehem dijetarëve. Pra, çfarë na këshilloni o shejkh?

Shejkh Ahmed en-Nexhmi –Allahu e mëshiroftë-:
Vazhdoni në rrugën tuaj dhe lus Allahun që të ju ndihmojë.

Shikoni Videon

Burimi: http://www.youtube.com/watch?v=k3fVxKea1nU
Përktheu nga anglishtja: Emin Shkodrani

.