Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija – Shejkh Salih el-Feuzan

Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija

-Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan-

[print-me target=”#content”]

bismillah

Pyetja: Disa kalendare dhe disa sahata përmbajnë lajmërime për kompanitë që i kanë prodhuar. A konsiderohet futja e tyre në xhami si reklamë (për këto kompani)?

Përgjigje: Nuk lejohet futja e reklamit që ka lidhje me dunja në xhami. Nëse në ato (kalendaret dhe sahatat) ka reklam për dunja atëherë nuk lejohet që këto të futen në xhami.

Burimi: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14594
Përktheu: Astrit Hoxha